Aktuality

a důležité informace

DAŇOVÝ KALENDÁŘ květen 2022

 
 • 2. 5. - Daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
 • 2. 5. - Daň z příjmů  - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022
 • 10. 5. - Spotřební daň - splatnost daně za březen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 20. 5. - Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2022, splatnost paušální zálohy
 • 25. 5. - Přiznání k DPH za duben 2022
 • 25. 5. - Kontrolní hlášení za duben 2022
 • 25. 5. - Souhrnné hlášení za duben 2022
 • 25. 5. - Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022
 • 26. 5. - Spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)
 • 31. 5. - Daň z nemovitých věcí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než  5000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
 •  31. 5. - Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
 • 31. 5. - Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob 2021

Základní lhůta pro podání přiznání je 1. 4. 2022, pokud podáváte elektronicky je možné přiznání podat až do 2. 5. 2022.

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulare


IZOLAČKA

je mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč, slouží ke kompenzaci příjmů zaměstnanců v karanténě nebo izolaci

https://www.mpsv.cz/izolacka


Prominutí DPH u plynu a elektřiny

Osvobození dodání elektřiny a plynu se uplatňuje v případech, kdy datum uskutečnění zdanitelného plnění nastane po 31. 12. 2021 a záloha na elektřinu či plyn je uhrazena od 1. 11. do 31. 12. 2021 

Pokud je elektřina a plyn dodávána plátcům DPH, kteří mají plný nárok na odpočet DPH na vstupu, tak jim prominutí DPH nic neřeší - ze záloh hrazených dle platebního kalendáře v průběhu listopadu a prosince nebude možné DPH odečíst


ZÁSILKY mimo EU od 1. 10. 2021

Od data účinnosti novely zákona o DPH tj. od 1. 10. 2021 platí povinnost uhradit DPH u každé zásilky se zbožím, které si fyzická osoba objedná a které přijde do EU ze třetích zemí (výjimkou je zboží, u něhož bylo DPH zaplaceno už na e-shopu). Neplatí žádný limit pro osvobození od DPH.

U všech zásilek do 150 EUR bude potřeba podat elektronicky celní prohlášení, pokud již nebylo podáno v jiném státě EU.

Celní správa ČR pro tyto účely spustila portál https://celnicka.czE-SHOPY od 1. 7. 2021

Prodáváte zboží přes e-shop v rámci EU nebo dovážíte z třetích zemí? Pak věnujte pozornost změnám v zákoně o DPH platným od 1. 7. 2021.

Ruší se dosavadní limity a zároveň vzniká pouze jeden limit ve výši 10 000 EUR bez DPH společný pro prodej zboží a poskytnutí vybraných služeb do všech členských států EU dohromady.

V případě překročení tohoto limitu budou moci prodejci nově využít režim One Stop Shop (režim jednoho správního místa) a díky němu odvést DPH v eurech českému finančnímu úřadu, který peníze do členských států přerozdělí.

Aby mohl nový uživatel používat One Stop Shop (OSS), musí pro konkrétní režim vyplnit žádost o registraci. Pokud už ale máte registraci v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. MOSS), nemusíte o novou registraci žádat, bude převedena automaticky do nového režimu OSSDAŇOVÝ BALÍČEK na rok 2021

Nabyl účinnosti již od 1. 1. 2021

Schváleno bylo zrušení tzv. superhrubé mzdy.

Novela zavádí dvě daňová pásma, první sazba daně ve výši 15 % se bude vztahovat na příjmy do 48násobku průměrné mzdy a druhá sazba ve výši 23 % na příjmy převyšující tento limit (tj. cca 141 tis. Kč měsíčně).

Další změnou v daňovém balíčku je zvýšení základní slevy na poplatníka, a to z nynějších 24 840 Kč na 27 840 Kč,  od roku 2022 pak 30 840 Kč


Schválen byl také stravenkový paušál = daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravování zaměstnance poskytnutý jeho zaměstnavatelem. Jedná se o alternativu k závodnímu stravování či stravenkám, které se zavedením stravenkového paušálu neruší, ale jen doplňují možnost dosavadního daňově zvýhodněného stravování.


Zvýšení daňové vstupní ceny hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč.Tato nová hranice se použije i na technická zhodnocení dokončená a uvedená do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. 1. 2020

Zrušení daňové kategorie nehmotného majetku. S tím souvisí zrušení daňového odpisování tohoto majetku (9, 18, 36 měsíců podle jednotlivých druhů majetku.
Daňové odpisy tohoto majetku tedy budou kopírovat odpisy účetní.

Mimořádné odpisy můžeme použít u hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny č. 1 a 2 podle přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmů