Aktuality

a důležité informace


JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ

Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč se považuje za příjem osvobozený od daně.

Tento příspěvek zároveň nebude započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela či manželky.


SILNIČNÍ DAŇ 2022 

Vzhledem k současné situaci a výraznému zvýšení cen pohonných hmot ministr financí rozhodl o prominutí hradit zálohy na daň silniční splatné 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022 a to všem poplatníkům daně silniční bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně. Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně.

Předmětem daně budou pouze nákladní vozidla (kategorie N2, N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie O3, O4), výše daně pro zdanitelná vozidla bude stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. V praxi to znamená, že daň silniční se bude platit až za vybraná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.


DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob 2021

Základní lhůta pro podání přiznání je 1. 4. 2022, pokud podáváte elektronicky je možné přiznání podat až do 2. 5. 2022.

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulareZÁSILKY mimo EU od 1. 10. 2021

Od data účinnosti novely zákona o DPH tj. od 1. 10. 2021 platí povinnost uhradit DPH u každé zásilky se zbožím, které si fyzická osoba objedná a které přijde do EU ze třetích zemí (výjimkou je zboží, u něhož bylo DPH zaplaceno už na e-shopu). Neplatí žádný limit pro osvobození od DPH.

U všech zásilek do 150 EUR bude potřeba podat elektronicky celní prohlášení, pokud již nebylo podáno v jiném státě EU.

Celní správa ČR pro tyto účely spustila portál https://celnicka.czE-SHOPY od 1. 7. 2021

Prodáváte zboží přes e-shop v rámci EU nebo dovážíte z třetích zemí? Pak věnujte pozornost změnám v zákoně o DPH platným od 1. 7. 2021.

Ruší se dosavadní limity a zároveň vzniká pouze jeden limit ve výši 10 000 EUR bez DPH společný pro prodej zboží a poskytnutí vybraných služeb do všech členských států EU dohromady.

V případě překročení tohoto limitu budou moci prodejci nově využít režim One Stop Shop (režim jednoho správního místa) a díky němu odvést DPH v eurech českému finančnímu úřadu, který peníze do členských států přerozdělí.

Aby mohl nový uživatel používat One Stop Shop (OSS), musí pro konkrétní režim vyplnit žádost o registraci. Pokud už ale máte registraci v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. MOSS), nemusíte o novou registraci žádat, bude převedena automaticky do nového režimu OSSDAŇOVÝ BALÍČEK na rok 2021

Nabyl účinnosti již od 1. 1. 2021

Schváleno bylo zrušení tzv. superhrubé mzdy.

Novela zavádí dvě daňová pásma, první sazba daně ve výši 15 % se bude vztahovat na příjmy do 48násobku průměrné mzdy a druhá sazba ve výši 23 % na příjmy převyšující tento limit (tj. cca 141 tis. Kč měsíčně).

Další změnou v daňovém balíčku je zvýšení základní slevy na poplatníka, a to z nynějších 24 840 Kč na 27 840 Kč,  od roku 2022 pak 30 840 Kč


Schválen byl také stravenkový paušál = daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravování zaměstnance poskytnutý jeho zaměstnavatelem. Jedná se o alternativu k závodnímu stravování či stravenkám, které se zavedením stravenkového paušálu neruší, ale jen doplňují možnost dosavadního daňově zvýhodněného stravování.


Zvýšení daňové vstupní ceny hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč.Tato nová hranice se použije i na technická zhodnocení dokončená a uvedená do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. 1. 2020

Zrušení daňové kategorie nehmotného majetku. S tím souvisí zrušení daňového odpisování tohoto majetku (9, 18, 36 měsíců podle jednotlivých druhů majetku.
Daňové odpisy tohoto majetku tedy budou kopírovat odpisy účetní.

Mimořádné odpisy můžeme použít u hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny č. 1 a 2 podle přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmů