Aktuality

a důležité informace

DAŇOVÝ KALENDÁŘ prosinec 2021 • 10. 12. - Spotřební daň - splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15. 12. - Silniční daň - záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
 • 15. 12. - Daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • 20. 12. - Daň z příjmů - splatnost paušální zálohy
 • 20. 12. - Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 27. 12. - Spotřební daň - splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu; daňové přizání za listopad 2021; daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)
 • 27. 12. - Přiznání k DPH za listopad 2021
 • 27. 12. - Kontrolní hlášení za listopad 2021
 • 27. 12. - Souhrnné hlášení za listopad 2021
 • 27. 12. - Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021
 • 31. 12. - DPH - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim
 • 31. 12. - Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021

ZÁSILKY mimo EU od 1. 10. 2021

Od data účinnosti novely zákona o DPH tj. od 1. 10. 2021 platí povinnost uhradit DPH u každé zásilky se zbožím, které si fyzická osoba objedná a které přijde do EU ze třetích zemí (výjimkou je zboží, u něhož bylo DPH zaplaceno už na e-shopu). Neplatí žádný limit pro osvobození od DPH.

U všech zásilek do 150 EUR bude potřeba podat elektronicky celní prohlášení, pokud již nebylo podáno v jiném státě EU.

Celní správa ČR pro tyto účely spustila portál https://celnicka.czE-SHOPY od 1. 7. 2021

Prodáváte zboží přes e-shop v rámci EU nebo dovážíte z třetích zemí? Pak věnujte pozornost změnám v zákoně o DPH platným od 1. 7. 2021.

Ruší se dosavadní limity a zároveň vzniká pouze jeden limit ve výši 10 000 EUR bez DPH společný pro prodej zboží a poskytnutí vybraných služeb do všech členských států EU dohromady.

V případě překročení tohoto limitu budou moci prodejci nově využít režim One Stop Shop (režim jednoho správního místa) a díky němu odvést DPH v eurech českému finančnímu úřadu, který peníze do členských států přerozdělí.

Aby mohl nový uživatel používat One Stop Shop (OSS), musí pro konkrétní režim vyplnit žádost o registraci. Pokud už ale máte registraci v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. MOSS), nemusíte o novou registraci žádat, bude převedena automaticky do nového režimu OSSIZOLAČKA

je mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč, slouží ke kompenzaci příjmů zaměstnanců v karanténě nebo izolaci

Cílem a účelem tohoto mimořádného příspěvku, platného od 1. března 2021 do 30. června 2021, je zamezení šíření nemoci a současně kompenzace příjmů zaměstnancům, kteří se tak nemusí obávat během karantény (nebo samotného onemocnění) výpadku, případně podstatného poklesu svých příjmů.

Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den (maximálně však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény nebo izolace) příspěvek ve výši 370 Kč. Současně tento příspěvek společně s náhradou příjmu nesmí přesáhnout 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin.

Zákon je účinný od 5. 3. 2021. Příspěvek bude zaměstnancům vyplácen spolu s nemocenskou,  Příspěvek byl schválen do 30. 6. 2021.

V případě izolačky by měl zaměstnavatel u eNeschopenky najít v kolonce "profese" slovo "izolace", resp. "karanténa". Zaměstnavatel má nárok na odečet příspěvku z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc v případě, kdy příspěvek vyplatí zaměstnanci nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž si příspěvek odečetl od pojistného.DAŇOVÝ BALÍČEK na rok 2021

Nabyl účinnosti již od 1. 1. 2021

Schváleno bylo zrušení tzv. superhrubé mzdy.

Novela zavádí dvě daňová pásma, první sazba daně ve výši 15 % se bude vztahovat na příjmy do 48násobku průměrné mzdy a druhá sazba ve výši 23 % na příjmy převyšující tento limit (tj. cca 141 tis. Kč měsíčně).

Další změnou v daňovém balíčku je zvýšení základní slevy na poplatníka, a to z nynějších 24 840 Kč na 27 840 Kč,  od roku 2022 pak 30 840 Kč


Schválen byl také stravenkový paušál = daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravování zaměstnance poskytnutý jeho zaměstnavatelem. Jedná se o alternativu k závodnímu stravování či stravenkám, které se zavedením stravenkového paušálu neruší, ale jen doplňují možnost dosavadního daňově zvýhodněného stravování.


Zvýšení daňové vstupní ceny hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč.Tato nová hranice se použije i na technická zhodnocení dokončená a uvedená do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. 1. 2020

Zrušení daňové kategorie nehmotného majetku. S tím souvisí zrušení daňového odpisování tohoto majetku (9, 18, 36 měsíců podle jednotlivých druhů majetku.
Daňové odpisy tohoto majetku tedy budou kopírovat odpisy účetní.

Mimořádné odpisy můžeme použít u hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny č. 1 a 2 podle přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmů