Aktuality

a důležité informace


MIMOŘÁDNÉ DAŇOVÉ ODPISY

Mimořádné zrychlené odpisy majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině budou platit i v letech 2022 a 2023 


SILNIČNÍ DAŇ 2022 

Vzhledem k současné situaci a výraznému zvýšení cen pohonných hmot ministr financí rozhodl o prominutí hradit zálohy na daň silniční splatné 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022 a to všem poplatníkům daně silniční bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně. Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně.

Předmětem daně budou pouze nákladní vozidla (kategorie N2, N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie O3, O4), výše daně pro zdanitelná vozidla bude stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. V praxi to znamená, že daň silniční se bude platit až za vybraná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.
ZÁSILKY mimo EU od 1. 10. 2021

Od data účinnosti novely zákona o DPH tj. od 1. 10. 2021 platí povinnost uhradit DPH u každé zásilky se zbožím, které si fyzická osoba objedná a které přijde do EU ze třetích zemí (výjimkou je zboží, u něhož bylo DPH zaplaceno už na e-shopu). Neplatí žádný limit pro osvobození od DPH.

U všech zásilek do 150 EUR bude potřeba podat elektronicky celní prohlášení, pokud již nebylo podáno v jiném státě EU.

Celní správa ČR pro tyto účely spustila portál https://celnicka.czE-SHOPY od 1. 7. 2021

Prodáváte zboží přes e-shop v rámci EU nebo dovážíte z třetích zemí? Pak věnujte pozornost změnám v zákoně o DPH platným od 1. 7. 2021.

Ruší se dosavadní limity a zároveň vzniká pouze jeden limit ve výši 10 000 EUR bez DPH společný pro prodej zboží a poskytnutí vybraných služeb do všech členských států EU dohromady.

V případě překročení tohoto limitu budou moci prodejci nově využít režim One Stop Shop (režim jednoho správního místa) a díky němu odvést DPH v eurech českému finančnímu úřadu, který peníze do členských států přerozdělí.

Aby mohl nový uživatel používat One Stop Shop (OSS), musí pro konkrétní režim vyplnit žádost o registraci. Pokud už ale máte registraci v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. MOSS), nemusíte o novou registraci žádat, bude převedena automaticky do nového režimu OSS