Novinky od 2021

v daních, mzdách a účetnictví

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ za rok 2020

Pokud v roce 2021 podáváte papírové daňové přiznání, musíte ho odevzdat do 1. května. Jestliže DP podáte elektronicky, lhůta se vám prodlouží až do 1. června.

Daňový poradce může přiznání za své klienty odevzdat do 1. července = tento termín zůstává, novinkou je, že finanční úřad k tomu nevyžaduje doručení plné moci, jako tomu bylo dosud.


PAUŠÁLNÍ DAŇ od r. 2021

Pokud poplatník uvažuje o tom, že by režimu paušální daně (poprvé) pro rok 2021 využil, tak oznámení o vstupu do tohoto režimu musel podat do 11. ledna 2021 správci daně. Další možnost bude mít opět až za rok, výjimkou je situace, pokud začne podnikat teprve v průběhu roku 2021).

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/5255_1.pdf


Finanční úřad předá informaci o paušálním režimu správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně

Měsíční výše této paušální daně (zálohy) je pro rok 2021 stanovena na částku 5 469 Kč (původně 5 740 Kč). Pokud tedy poplatník, který do tohoto režimu vstoupí, zaplatí za celý rok 2021 celkem 65 628 Kč, už dále neplatí žádnou daň, sociální ani zdravotní pojištění.

Částka 5 469 Kč v sobě zahrnuje:

  • 100 Kč daň z příjmů fyzických osob,
  • 2 393 Kč minimální zdravotní pojištění,
  • 2 976 Kč minimální sociální pojištění zvýšené o 15 %.

MINIMÁLNÍ MZDA od 1. 1. 2021

Od 1. ledna 2021 dojde k navýšení minimální mzdy, a to na 15 200 Kč. Spolu s ní poroste také zaručená mzda pro jednotlivé skupiny prací.

Navýšením minimální mzdy vzrostou i minimální zálohy pro OSVČ na sociální pojištění 2 588 Kč a zdravotní pojištění 2 393 Kč.


NÁROK A ČERPÁNÍ DOVOLENÉ od 1. 1. 2021

Zásadní změna spočívá ve vykazování dovolené po hodinách namísto stávajících dnů.

U zaměstnance s pravidelně stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin, který pracuje u zaměstnavatele celý kalendářní rok, to v praxi znamená, že bude mít nárok na 160 hodin dovolené (4 týdny základní výměry dovolené × stanovená týdenní pracovní doba 40 hodin). Pro zaměstnance s pravidelnou pracovní dobou se tak v podstatě nic nemění.

Dovolená se bude čerpat po hodinách podle skutečné délky naplánované směny, nikoliv po dnech, jak je tomu podle stávající právní úpravy. Výrazněji to ovlivní čerpání dovolené zaměstnanců, kteří mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu nebo mají některé směny různě dlouhé, či u nich došlo ke změně úvazku v průběhu roku.

Nevyčerpaná dovolená z roku 2020 se na hodiny přepočítávat nebude, vyčerpá se stejným způsobem jako dosud.