Ceník

Služeb

Výše odměny závisí na konkrétní dohodě s klientem, preferuji paušální měsíční model bez následného sledování odpracované doby či  fakturace podle počtu zaúčtovaných dokladů. Pouze pokud nastane jakákoliv mimořádná situace v konkrétním období, budou tyto práce, po oboustranném odsouhlasení, fakturovány nad rámec měsíčního paušálu.

V ceně za vedení účetnictví/daňové evidence je zohledněna také náročnost s ohledem na obor Vašeho podnikání, objem, kvalitu a formu Vámi dodaných dat a podkladů, způsob komunikace, předávání dokladů atd.

Pro stanovení orientační ceny přímo dle Vaší situace mne, prosím, kontaktujte e-mailem. Obratem se vám ozvu s konkrétní cenovou kalkulací a nabídkou služeb. Tabulkový ceník může být zavádějící.